کروناویروس ها شامل ویروس های RNA دار تک رشته ای و دارای envelope هستند.ژنوم کرونا سنتز و کدینگ ۴گروه پروتئین ساختمانی ویروس را بر عهده دارد:
1-پروتئین Spike که بصورت زوائد میخی بیرون زده مشاهده میشود و در شناسایی و ورود ویروس به سلول میزبان دخالت دارد.
2- پروتئین نوکلئوکپسید در سنتز RNA ویروس و در نتیجه تکثیر ویروس اهمیت دارد.
3-پروتئین غشایی به ویروس شکل میدهد و انحنای غشایی را تقویت میکند و به نوکلئوکپسید متصل میشود.
4-پروتئین envelope در مونتاژ و رهاسازی و پاتوژنز ویروس نقش دارد.

انواع متفاوتی از ویروسهای کرونا وجود دارند که باعث ایجاد علائم تنفسی و گاهی اوقات علائم مربوط به دستگاه گوارش میشوند.بیماری تنفسی میتواند از سرماخوردگی مرسوم تا ذات الریه(پنومونی) را در بربگیرد.در بیشتر افراد این علائم ضعیف ظاهر میشوند هرچند ویروس های کرونایی وجود دارد که میتوانند باعث بیماری های حاد شوند مانند SARS-COV که در سال ۲۰۰۳ در چین باعث بیماری سارس شد و MERS-COV که در خاورمیانه شناسایی شد،این ویروسها عامل سندرم حاد تنفسی در قرن اخیر بودند و کروناویروس جدید که از سوی سازمان بهداشت جهانی SARS-COV-2 نامگذاری شده و باعث بیماری کویید ۱۹ میباشد نیز از این خانواده میباشد.

 

 

در اواخر سال ۲۰۱۹ تعدادی پنومونی غیرقابل توضیح در ووهان چین گزارش شد که هیچ کدام از کیتهای تشخیصی موجود نتوانستند عامل پاتوژن را شناسایی کنند.از ۹ بیمار در ۳ بیمارستان مختلف نمونه برداری شد و مشخص گردید این ویروس از خانواده ی کروناویروس ها می‌باشد اما توالی ژنومی آن به هیچ یک از ویروسهای قبلی این خانواده تعلق ندارد.توالی ویروسی مشتق از این ۹ بیمار همولوژی(شباهت) ۹۹.۹۸درصدی با هم نشان میداد که به معنای منشا یکسان آلودگی و انتشار سریع ویروس بود.۸ نفر از این افراد با بازار غذاهای دریایی ووهان در تماس بودند.آنالیزهای فیلوژنی بیشتر نشان داد که توالی ویروس جدید بیشترین شباهت را به سویه های مشتق شده از خفاش که قبلا در بانک جهانی ژن ثبت شده بود دارند.با توجه به نرخ جهش و مقدار تفاوتهای موجود در توالی ویروس جدید و سویه های مشتق شده از خفاش احتمال وجود یک ناقل دیگر به عنوان واسطه وجود داشت که تحقیقات بیشتر این احتمال را مطرح کرد که این واسط میتواند پنگولین بوده باشد اما مخزن اصلی ویروس در طبیعت خفاش میباشد

0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.